Jakt och viltvård på Våtskär med omnejd

Jakten på området Våtskär-Sondarö-Hästön bedrivs att ett jaktlag bestående av fyra personer, med flera andra medverkande som hjälper till med arbetet. Jaktlagets chef är Bror Forsell. Jaktlaget jagar klövdjur, i huvudsak älg, vitsvanshjort och rådjur. På den här bloggen kan du läsa aktuell information om jaktverksamheten på området.

Jakt är en form av skötsel av natur, miljöer och viltstammarna. För att upprätthålla balansen och förebygga skador i jordbruk, skogsbruk, trafik och för att reglera t.ex. främmande arters förekomst bedrivs jakt under noggrann övervakning av myndigheterna. Till jägarens sakkunnighet hör jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi, etik, vapenhantering, säkerhet, fångstmetoder och byteshantering. Om jägarnas uppgift, ansvar och regler kan du läsa mer på Finlands viltcentrals webbsidor och Naturresursinstitutet Luke. Miljöministeriet informerar i sin broschyr om allemansrätten och jakt (s.18).