Metsästystoiminta Våtskär-Sondarö-Hästön alueella

Mesästystoimintaa Våtskär, Sondarön ja Hästön alueella hoitavat neljän henkilön metsästysseura, sekä vaihteleva määrä toimintaan osallistuvia henkilöitä. Seuraa johtaa Bror Forsell. Alueella mestästetään sorkkaeläimiä, eli pääosin hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäkaurista. Blogista voit lukea ajankohtaista tietoa metsästyskauden tapahtumista.

Mestästys on osa luonnon, ympäristön ja riistakantojen hoitoa. Alueen luonnollisen tasapainon säilyttämiseksi, maa- ja metsätalouden ja liikenteen vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi sekä vierasperäisten eläinkantojen hallintaan, metsästystä harjoitetaan vastuullisesti ja tiukasti viranomaisten valvonnan alla. Metsästäjän asiantuntemukseen kuuluu metsästyslainsäädäntö, lajituntemus, riistaekologia, etiikka, aseiden käsittely, turvallisuus, pyyntikeinot sekä riistan hoito. Metsästäjän toiminnasta voi lukea lisää Suomen riistakeskuksen kotisivuilta sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) sivuilta. Ympäristöministeriön esitteestä voi lukea lisää jokamiehenoikeudesta ja metsästyksestä (sivu 18).