Ett bisamhälle på 60 000 individer huserar sedan sommaren 2021 på Våtskär och sköter tillsammans pollineringen av hela ön. De arbetar på en radie på ungefär 2 km och återvänder till kupan på kvällen.

Pollinerarna är som känt viktiga för ekosystemen, men just Våtskär är en optimal miljö för ett bisamhälle, med öns ekojordbruk och många gårdar och stugor.

Då omständigheterna är gynnsamma kan bina producera stora mängder honung, som sedan slungas med hjälp av experterna från Marbacka bigård i Liljendal, som också hjälper Boje med skötseln av bikuporna.

Bikuporna kom till Våtskär i maj 2021 och projektet har fått en lovande start: bina kan påträffas på flera ställen av ön, och de har producerat 14 kg honung under sina första 5 veckor.

Hur känner man igen Våtskärbina och bin i allmänhet?
– kroppen är långsmal som getingarnas men färgen är ljusbrun och svart med knappt synliga vita ränder
– bina har en kortare behåring än humlorna, men klart mer än getingarna
– bina kan ibland ha tydliga gula “sockor” på fötterna, dvs. ansamlingar av pollen som fastnat på foten

Läs mer om hur man ser skillnad mellan de olika pollinerarna och om hur ett bisamhälle fungerar.

Flitiga bin kring en av sina bikupor på Våtskär