Hjort- och Älgjakten börjar 1.9.2022 Peura- ja Hirvimetsästys alkaa

Jakten börjar med Vaktjakt på hjort söndagen den 4.9.2022 från kl 16.00 till 22.00 och måndagen den 5.9.2022 från kl 16.00 till 22.00 är vi vid Bakåkern, Våtskär byn och Gammelstuga samt Strömmen, Digerängen och Ängviken. Dessutom även vid matplatsen på Nordöstra Sondarö. Om du måste röra dig vid området, kläd dig i orange/röda kläder.

Metsästys alkaa Vahtimalla 4.9.2022 ja 5.9.2022 klo. 16.00 ja 22.00 välisenä aikana. Vahtiminen tapahtuu Våtskär saaren Bakåkern, Våtskär kylän sekä Gammelstugan peltojen kohdalla että Strömmen, Digerängen ja Ängviken peltojen kohdalla. Myös Sondarön koillisruokintapaikan kohdalla. Jos sinun täytyy liikkua alueella, pukeudu oranssiin/punaiseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 + 17 =