Hjort och Älgjakt 22-24.10.2021 Hirvi- ja Peurametsästys Våtskär-Hästön ja Sondarön saarella

Hjort- och Älgjakten fortsätter med vaktjakt fredagen 22.10 på Våtskär, Hästön och Sondarö. Vaktjakten börjar ca kl.16:00 och avslutas vid 21:00. Skyttarna finns vid åkerkanten i Våtskär by, vid Ängviken, Vid Digerängens torn och vid Strömmen. Dessutom vid matplatsen Sondarö nord östra udde. På lördagen 23.10 och söndagen 24.10 jagar vi med drivande hundar på Våtskär, Hästön och Sondarö. Jakten börjar ca 9:00 och slutar ca 17:00. På söndagen jagar vi på Sondarö och börjar kl 9:00 och slutar kl 12:00. Vi har drivande hundar två taxar och två Petit Basset Griffon Vendeen. Nisse som är taxhanne, de övriga alla tikar. Hundarna är försedda med orange väst och radar, samt hundförarens telefonnummer. Hundarna har kraftig jaktinstinkt så de är inte särskilt sällskapliga av sig.Trots detta är de inte aggressiva, men om ni närmar er bytet, isynnerhet om hundföraren inte ännu är på plats, skall ni vänta på behörigt avstånd.

Om ni rör er i skogen skall ni vara klädda i röda/oranga kläder. Tryggaste är det att stanna på er gård under drevet.

Peura- ja Hirvimetsästys jatkuu vahtimalla perjantaina 22.10 Våtskär, Hästön ja Sondarön saarella. Aloitamme noin kl 16:00 ja lopetamme 21:00. Metsästäjät ovat Våtskär kylän peltojen kohdalla, Ängvikenin pelltojen kohdalla, Digerängen tornilla,ja Strömenin tornilla. Tämän lisäksi Sondarön ruokintapaikalla, koillinen. Lauantaina 23.10. ja sunnuntaina 24.10 metsästämme ajokoirien avulla Våtskär, Hästön ja Sondarön saarella. Aloitamme noi kl 9:00 ja lopetamme kl 17:00. Sunnuntaina metsästämme Sondarön saarella 9:00 ja 12:00 välisenä aikana. Ajokoiraat ovat 2 mäyräkoiraa ja 2 Petit Basset Griffon Vendeen koiraa. Mäyräkoira Nisse on uros, muut koiraat ovat naaraita. Koirilla on oranssit liivit missä tutka ja isännän puhelinnumero. Koirilla on vahva metsästyksenvietti ja siten ei kovin sosiaalisia. He eivät ole agressiivisiä mutta jos tulette ensimmäisenä kaadolle, pyydän teitä pysymään asiallisella etäisyydellä kunnes isäntä saapuu paikalle.

Jos teidän täytyy liikkua metsässä, pukeutukaa värillisiin vaatteisiin, mutta turvallisinta on pysyä kotipihallanne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve + seventeen =