Jaktsäsongen 1.9.2019 15.2.2020

Bästa markägare och sommargäster. I hela Finland fälldes 53 000 vitsvanshjortar och 12 700 rådjur under jaktperioden. Det är områden i Egentliga Finlands, Nylands, Södra tavastlands, Satakundas och Norra tavastlands Jaktvårdsföreningar som har 95 % av de fällda hjortarna. alltså 29% mera än senaste säsong.

Vårt jaktlag fällde den mängd hjortar som jaktvårdsföreningen önskade. Från 16.5. – 15.6. börjar vi igen med bock jakt på rådjur. Jakten sker närmast på Hästön, sydvästra Våtskär och vid Sondarö gård västerut.

Jakten är sk. vaktjakt och sker mellan klockan 17:00 – 24:00 samt från klockan 04:00 – 9:00.

Metsäkauriin pukin metsästys alkaa 16.5. – 15.6. Metsästys tapahtuu vahtimalla ja pääasiallisesti Hästön alueella, sekä Våtskär lounas ja Sondarö pohjoinen. Metsästys tapahtuu kl 17:00 – 24:00 ja 04:00 – 09:00 aikana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 − 1 =