Saltstenen är viktig för viltet

Under vår- och sommarmånaderna har klövviltet många förändringar på gång. Älgkon, hjorthinden och rådjursgeten föder kalvarna, och killingarna.

Älgtjuren, hjort- och rådjursbocken får nya horn av olika storlekar. För allt detta ökar deras behov av mineralsalter och till jägarens skyldighet hör

att lägga ut i naturen på lämpliga ställen en eller flera saltstenar. Dessa finns på Våtskär, Hästön och Sondarö.

Läs mera om Natur och Viltvård på Finlands Viltcentrals hemsidor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − thirteen =